måndag, november 23, 2009

Vad var det vi sa?

Göteborgs Stad kan komma att få betala 100 miljoner extra till friskolorna i Göteborg. Detta efter att kammarrätten invänt mot att friskolorna getts för små bidrag i förhållande till kommunens egna skolor de senaste åren.

Alliansregeringens beslut om lika bidrag på lika villkor för fristående skolor innebär att Göteborgs stad nu är tvungna att ge friskolorna de pengar som de har rätt till redan från början. Detta är bra! Alla göteborgs elever har nämligen rätt till samma andel av skattemedlen, oberoende av vilken skola de väljer att gå i.

När ska S, MP och V inse att det enda rätta är att införa en skolpeng som är lika för alla???