måndag, mars 19, 2007

Att sila mygg och svälja kameler

Skolverket vill stänga den judiska friskolan i Göteborg med motiveringen att det bara är skolor i glesbygden som får ha färre än 20 elever. De varnar för att småskaligheten kan leda till brister i undervisningen. Vore det inte lämpligare att man i de fall det förekommer brister i undervisningen ger skolan möjlighet att rätta till dem, istället för att stänga skolor för att det eventuellt skulle kunna uppstå brister i framtiden? Med samma motivering kan ju många skolor ligga i farozonen. Nej, skolverket kanske skall koncentrera sig på de skolor som faktiskt har problem, inte försöka sia om vilka som eventuellt kan komma att få det.