fredag, mars 02, 2007

Solidaritet

Det är inte varje dag det kommer kloka ord från framträdande socialdemokrater, men när en kommunstyrelseordförandetrojka från nämnda parti på dagens DN-debatt tar till orda om flyktingmottagandet kan man inte annat än instämma. Vi har framförallt två problem med flyktingmottagandet i Sverige: för det första ger inte staten kommunerna tillräcklig ersättning för kostnader för flyktingmottagandet och för det andra klarar vi inte av den koncentration av flyktingar till vissa kommuner som vi ser idag. Det senare beror dels på att flyktingar väljer att bosätta sig där de har släkt och vänner, trots att de då ofta tvingas att dela lägenhet med andra människor som redan bor trångt, för att det saknas bostäder, och trots att utsikterna att få arbete och egen försörjning små. Och det beror dels på att vissa kommuner inte tar emot flyktingar. Som kommunpolitiker skäms jag å deras vägnar. Vi har alla – på alla nivåer, kommuner som länder – ett solidariskt ansvar att ta emot människor som flyr från våld och förtryck.

Situationen för många flyktingar i vissa kommuner har passerat anständighetens gräns. Det måste till en förändring. Staten skall ge kommunerna ersättning för vad det faktiskt kostar, alla kommuner skall ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet och flyktingar skall, tills de får en fot in i det svenska samhället och möjlighet att själva klara sin egen försörjning, placeras i en kommun där det finns rimliga förutsättningar för dem att få jobb och bostad.