torsdag, februari 26, 2009

Jag vill se hälsostugor i Göteborg

Allt för ofta så tvingas barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt vänta allt för länge med att få den vård som de behöver. Därför skärper nu Göran Hägglund kraven för vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den längsta väntetiden kortas från 90 till 30 dagar. Ett strålande initiativ!

Regeringen och kommunerna ska sedan ta fram exempel från 14 kommuner, där man kortat köerna genom att satsa på skolhälsan och vårdcentralerna, det man kallar för den första linjen. För finns det en illa fungerande första linjens psykiatri, då är det klart att trycket blir mycket starkare för den mer specialiserade vården. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt fånga det som är lätt att avhjälpa och sedan se till att det finns utrymme för att ge hjälp åt de som har de svåraste problemen.

Vad kan då Göteborg göra för att minska trycket på BUP (utöver att satsa på elevhälsovården, alltså)?
Jag menar att vi snarast bör starta upp lättillgängliga så kallade "hälsostugor" i samarbete mellan regionen och kommunen som med fokus på information, hälsa och vägledning inom sjukvård och socialtjänst skulle kunna hjälpa människor att hitta samtalsstöd, självhjälpsgrupper och att hitta rätt inom sjukvården.

Här skulle föräldrar kunna få stöd anonymt, man skulle kunna hämta råd för att stödja anhöriga eller vänner som mår dåligt. Hälsostugorna skulle på så sätt fylla en viktig funktion när det gäller att tillvarata frivilliga initiativ och omtanke om våra medmänniskor.

Detta handlar inte om höger- och vänsterpolitik, det handlar om liv och död och om satsningar vi borde kunna komma överens om för våra barns och vår framtids skull!