tisdag, februari 10, 2009

Ingen ljusning inom skolhälsovården

I dagarna kom 2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg.
I denna skrift redovisas bland annat hur det står till med elevernas hälsa, samt hur staden arbetar med att förbättra densamma.
Jag har under en längre tid verkat för att att förbättra elevhälsovården i Göteborg, så det är med stor besvikelse jag konstaterar att det fortfarande finns mycket att göra.
Bland annat finner rapporten att:

"Det genomsnittliga elevantalet för skolläkarna ligger fortfarande 2-3 gånger över det politiskt tagna beslutet. Det är stor skillnad på skolhälsovårdsresurserna mellan stadsdelarna men också inom stadsdelarna både när det gäller skolläkare och skolsköterska."

... och att:

"Elevantalet ligger alldeles för högt per skolläkare och detta är mycket olyckligt. Dels försvåras både skolläkarnas och skolsköterskornas arbete när det är för lite skolläkartid och dels sänks kvalitén på skolhälsovården och elevhälsoarbetet. Skolans möjligheter att utföra fullständiga basutredningar minskar."

Kommunstyrelsen beslutade 1999 att antal elever för skolhälsovårdens personal per heltid skolsköterska skall vara ca 500 och för skolläkare ca 5 000 med korrigering för invandrarbakgrund och särskola. I SDN Kortedala går det ofantliga 18 500 elever på en skolläkare.
Barnperspektiv, anyone?