onsdag, februari 04, 2009

Cynisk förskolepolitik

I går återkom Skolinspektionen i den fleråriga frågan om problemet med för få förskoleplatser i Göteborg.

I GP läser jag att att ansvariga kommunalrådet Ann Lundgren (S) nu räknar med att kommunen kommer att behöva våren och sommaren på sig, innan alla som väntat i fyra månader kan erbjudas en plats. Vad är det då konkreta åtgärder som Lundgren tänker vidta för att korta köerna? Fler förskolor, månne?

Nix! Istället tänker Lundgren förlita sig på den ekonomiska krisen:
-"Att arbetslösheten ökar betyder att kommunens skatteintäkter minskar. Samtidigt är det ju så att om fler småbarnsföräldrar blir arbetslösa, så får vi fler lediga förskoleplatser."

Cyniskt, någon?