onsdag, februari 11, 2009

Tre psykakuter blir en?

"Om man krossar fönster på psykkliniken i dag är det inte för att slå sig ut, utan för att komma in", så beskriver en läkare situationen på Sahlgrenska.

Det lär inte bli lättare vid en eventuell sammanslagning av de tre psykakuterna. Trots att bristerna inom psykiatrin har varit på tal länge och att flera utredningar pekar på vikten av mångfald inom psykiatrin, med god tillgång på både slutenvård och öppenvård, tycks socialdemokraterna finna det angeläget att istället nedmontera psykiatrin.
Dessa planer är mycket olyckliga!