måndag, mars 09, 2009

Kommunen missgynnar barn i friskolor

Kammarrätten har i en dom ännu en gång fastslagit det som Kristdemokraterna hävdat länge: att kommunens sätt att räkna fram ersättningarna missgynnar barn i friskolorna.

För att råda bot på detta vill vi införa en skolpeng - en summa pengar som är lika för alla göteborgs elever, oavsett vem som är huvudman för deras skola. Utöver grundpengen ska sedan tilläggsresurser betalas ut för elever med särskilda behov. Med skolpeng garanteras dock att pengarna bara går till skolan och inte täcker upp annan kommunal verksamhet.

Nuvarande modell är orimlig, och numera även olaglig om man får tro Kammarrätten.