måndag, mars 02, 2009

Göteborg måste bli klimatsmart

Höga klimatmål och långsiktiga förutsättningar för att klara av dem - det är vår lösning och det är vad västsvensk industri behöver för att jobben och naturen ska finnas kvar. Kristdemokraterna har brutit låsningar som legat i energipolitiken sen 70-talet, nu kan alliansen visa tydlighet och spelregler för näringslivet till att göra långsiktiga investeringar. Detta är också en väg upp ur lågkonjunkturen.

Göteborg är direkt beroende av en fungerande och realistisk energipolitik. Vi behöver jobb och bibehållna arbetstillfällen för att ha råd att genomföra världens högsta ambition för att rädda klimatet. Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Den utveckling av förnybar energi som vi så länge hoppats på har inte uppfyllt våra förväntningar i den takt vi önskat. Kärnkraften skulle enligt det gamla beslutet avvecklas under 2020 eller 2030-talet, men med den försiktiga utbyggnad av förnybar energi som vi har i dag är det inte realistiskt att vi ska stänga av halva vår elproduktion.

Som nettoexportör på en nordeuropeisk integrerad elmarknad finns förutsättningar att minska klimatutsläppen även i Danmark och Tyskland där kolkraften dominerar.
Målen i överenskommelsen innebär en rejäl framflyttning av positioner för förnybar energi som ska öka med 50 procent. Detta ska ske bland annat genom att en ny planeringsram för vindkraft på 30 terawattimmar slås fast till 2020. Bioenergi till värme och gas måste också ges förutsättning att fortsätta växa. Genom att överenskommelsen öppnar för naturgas som övergångsbränsle till biogas skickas en stark positiv signal till det västsvenska biogasklustret att fortsätta växa. 2030 bör Sverige ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. Målet är att det ska vara tio procent förnybar energi inom transportsektorn 2020.

Sverige är en världsledande aktör i framtagningen av teknik på detta område. Om morgondagens bilar drivs på matrester eller koldioxidneutral el vet vi inte, utvecklingen kommer med stormsteg och vår fordonsindustri ligger i täten. Ett femårigt program genomförs för effektivare energianvändning. För att komma längre i detta tillförs 300 miljoner kronor per år utöver den redan fastslagna politiken. Göran Hägglund presenterade i slutet av januari KD:s linje vilket ligger helt i linje med resultatet av regeringsförhandlingarna.

Nu när allianspartierna är ense blir frågan naturlig: vad vill oppositionen? Vill Annelie Hulthén (S) sälla sig till Miljöpartiets planer att flytta Göteborg till Skövdeslätten eller ansluta sig bakom en realistisk och ambitiös energi- och klimatpolitik?

Publicerad i GT 1/3