söndag, mars 08, 2009

Unga tjejers ohälsa måste uppmärksammas

I Göteborg har tjejer i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet sämre hälsa än pojkarna. Tjejerna har oftare ont i huvudet, oftare ont i magen och känner sig oftare tröttare än pojkarna i samma årskurser. Det är också tjejerna som uppger lägst andel goda vanor i form av sömn-, kost- och motionsvanor. Att tjejer i tonåren mår sämre än killar har man vetat sedan länge, men det händer alldeles för lite. Nu börjar också andra tecken på tjejernas sämre hälsa komma fram. Jämförelser mellan åren 2007 och 2008 visar t ex att fetma och övervikt hos tjejer i årskurs 4 har ökat från 12% till 16%.

En bristfällig elevhälsovård missgynnar så klart alla elever, men framför allt tjejer som är i behov av mer hjälp än pojkarna för att få bättre hälsa. På detta tänker jag med anledning av att det idag är den internationella kvinnodagen.

Statistiken är hämtad från ”2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg”, Skolhälsan februari 2009, Göteborgs stad, Social resursförvaltning.