onsdag, mars 04, 2009

SDN Kortedala sämst i klassen

Idag skickade jag in nedanstående interpellation om den undermåliga skolhälsovården i SDN Kortedala:

Nyligen presenterades 2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg. I denna rapport redovisas bland annat hur det står till med elevernas hälsa, samt hur stadsdelarna arbetar med att förbättra densamma. Kommunstyrelsen beslutade 1999 att antal elever för skolhälsovårdens personal per heltid skolsköterska skall vara ca 500, och för skolläkare ca 5 000 med korrigering för invandrarbakgrund och särskola. I rapporten konstateras dock att:

Elevantalet ligger alldeles för högt per skolläkare och detta är mycket olyckligt. Dels försvåras både skolläkarnas och skolsköterskornas arbete när det är för lite skolläkartid och dels sänks kvalitén på skolhälsovården och elevhälsoarbetet. Skolans möjligheter att utföra fullständiga basutredningar minskar."
Rapporten visar att endast ett fåtal stadsdelar idag lever upp till målet om skolläkare. I särklass sämst i klassen är dock SDN Kortedala där det går ofantliga 18 500 elever på en skolläkare, vilket dessutom är en försämring mot föregående års notering på 17896 elever.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
  1. Varför prioriterar SDN Kortedala inte att leva upp till Kommunstyrelsens riktlinjer på skolhälsovårdsområdet?

  2. Hur skulle du vilja kommentera SDN Kortedalas insatser på området skolhälsovård ur ett barnperspektiv?

  3. Vilka åtgärder avser du vidta för att SDN Kortedala skall leva upp till Kommunstyrelsens riktlinjer på skolhälsovårdsområdet?
---

... förhoppningsvis kan den kommande interpellationsdebatten med ordföranden i SDN Kortedala sätta fokus på denna viktiga fråga!