fredag, maj 07, 2010

Nytt läraravtal!

Som representant i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation är jag idag extra glad att ett avtal nåtts med Lärarnas Samverkansråd.

Bra med det nya avtalet är att det ger förutsättningar för flexibilitet och större utrymme för lokala inititativ där den enskilda skolans och elevernas förutsättningar ställs i centrum. Detta borgar gott för skolans utveckling!