onsdag, maj 05, 2010

Ingen kostnad att skylta med ...För drygt fyra år sedan föreslog jag i ett par motioner att Göteborg skulle satsa på att ge turister och göteborgare mer kulturhistorisk information. Jag föreslog att broarna i centrum skulle få plaketter eller skyltar med kort information om kanalernas och broarnas historia, samt i en annan motion att att vägarna i Torslanda och Björlanda skulle få berätta sin historia till exempel genom information på busshållplatser och i foldrar.

Bortsett från det ganska pinsamma faktum att det tagit hela fyra år att behandla motionerna är kulturförvaltningens svar ganska märkligt. För även om man ställer sig positiv till mitt skyltförslag, så är kostnadsberäkningen löjeväckande. Kostnaden för att producera text och skylt uppskattas nämligen till 25 000 - 30 000 kr/styck. Givet priset bedömer man därför att man endast har möjlighet "att åstadkomma tre till fem skyltar per år". Visst hade det varit intressant att se underlaget för den kalkylen ...

Men, men, jämfört med den uppskattade kostnaden för att uppföra en hundrastgård är ju detta småpotatis :)

Media: GP,