tisdag, maj 04, 2010

S svänger om dagmammor

Idag presenterade socialdemokraterna sitt förslag till budget för Göteborg stad 2011. Glädjande nog tycks en del fokus ha lagts på barnens villkor, och man säger sig nu vilja "prioritera kvaliteten" inom förskolan. Inte en dag för tidigt!

Den stora överraskningen består dock i att socialdemokraterna efter år av nedvärderande retorik mot alla andra barnomsorgsformer än förskolan, nu väljer att framhålla familjedaghemmen eller "dagmammorna" som man sa förr. Kanske har de sneglat i förra årets Kristdemokratiska budget:
En utbyggd barnomsorg som inkluderar alternativa lösningar skulle kunna resultera i mindre barngrupper i förskolan. Kommunen ska därför underlätta för alternativa lösningar som till exempel familjedaghem, föräldrakooperativ, tre-familj-system, och möjlighet att bli dagbarnvårdare även åt sina egna barn.
Nu är det bara att vänta på att socialdemokraterna också inser storheten med idén om en barnomsorgspeng för att underlätta ökad valfrihet och ge de olika alternativen lika villkor. Givet tiden det tog att överge tanken på förskolan som den enda möjliga vägen, kan vi nog räkna med en svängning lagom till stadens 400-årsjubileum.

I nyhetsflödet: GP, GT,