onsdag, maj 19, 2010

Fritt fram för lösspringande hundar

Kommunstyrelsen beslutade idag att avslå mitt yrkande om koppeltvång för hundar i Göteborg. Jag beklagar detta då jag vet att det finns många göteborgare som känner obehag och rädsla för att bli attackerade av ilskna lösspringande hundar när de tar sig en promenad. Majoriteten tar dock inte helt avstånd från ett koppeltvång, de tycker bara att det blir för dyrt att uppföra inhägnade hundrastgårdar (något som de märkligt nog ser som nödvändigt). Men, som jag frågat tidigare, varför göra det så krångligt?

Behovet av hundrastgårdar tillgodoses ju enklast genom att med skyltar och anslag upplysa hundägare såväl som allmänheten om att det på anvisade befintliga platser är tillåtet att ha sin hund okopplad. På detta sätt ges allmänheten en möjlighet att undvika lösspringande hundar, samtidigt som hänsyn tas till hundägarnas intressen. Koppeltvång är ju dessutom det normala i de flesta andra storstäder, inklusive Stockholm.

I media: P4 Göteborg,