tisdag, maj 11, 2010

Om allas lika värde ...

Jag är en ivrig försvarare av de mänskliga rättigheterna. När dessa rättigheter kränks, eller bara sägs omfatta vissa människor, menar jag att vi alla måste protestera.

I Kristdemokraternas principprogram slås fast att "varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet".

Detta är skälet till att jag kommer finnas med i HBT-festivalen som inleds i morgon. På lördagen kommer jag att delta i en paneldebatt om arbetsgivarnas ansvar för hur vi bemöter HBT-personer. Ytterst handlar denna fråga om hur vi kan bemöta varandra med kärlek och respekt trots att vi är olika. För det är inte okej att en grupp i samhället skall behöva vara rädda för att utsättas för våld, kränkningar, och diskriminering. Det är naturligtvis inte okej att någon utsätts för sådan behandling, men just denna helg står HBT-personernas utsatthet i centrum. Jag ser festivalen som en manifestation för alla människors lika värde.