onsdag, mars 03, 2010

Om ALLA barns behov av kultur

Göteborg har sedan ett par år haft som mål att alla barn skall få minst ett besök på bio, ett på teater, och ett på museum, varje läsår. Tidningen Metro (pdf) publicerar idag en liten artikel om hur det är ställt med efterlevnaden av denna målsättning. Dessvärre finns det problematiska skillnader mellan stadsdelarna avseende i vilken utsträckning barnen får tillgång till kultur :

















Men, mest problematiskt är nog ändå det ansvariga socialdemokratiska kommunalrådets kommentar till siffrorna:
"Jo, en millimeterrättvisa hade varit jättebra. Men jag tror inte att Askim och Gunnared har samma behov i sin befolkning.
Vad säger hon? Menar hon verkligen att barn i Gunnared skulle ha ett mindre behov av kultur än barn i från Askim? Om så är fallet är det ju uttryck för en minst sagt problematiskt kultursyn, för att inte säga människosyn. En förklaring vore på sin plats!