tisdag, mars 30, 2010

Välkommet tillskott!

Alliansregeringens beslut idag att tillföra medel till det västsvenska infrastrukturpaketet visar på handlingskraft. Tidigare regeringar har bara pratat och pratat. Nu äntligen, händer det något!

Till följd av regeringens beslut kommer stora satsningar som Västlänken, Marieholmstunneln och utvecklingen av kollektivtrafiken kunna tidigareläggas. Men trängselskattefrågan och flerpassage-undantaget måste lösas innan allt är klart. Medger inte riksdag och regering flerpassageundantaget i Göteborg är jag mycket tveksamma till ett införande av trängselskatter i Göteborg. Men så snart den frågan är löst måste alla berörda kommunala instanser sätta högsta fart så att vi snart kan sätta spaden i marken. Satsningarna är mycket angelägna!