torsdag, april 01, 2010

Något vassare om civilsamhället

GP gjorde nyligen en liten notis om vad som var "vasst" respektive "trubbigt" i respektive partis budskap i serien med valupptaktsartiklar. Om min artikel skrev GP:


... och visst kan det där om "det fria civilsamhället" låte lite flummigt. För vad finns det för exempel på när cilvilsamhället (dvs organisationer, föreningar, och församlingar som inte utgör en del av staten eller kommunen) inte är fritt?

Igår hittade jag ett kul och ganska typiskt exempel på vad jag menar. I ett yrkande i Kommunstyrelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och fristående skolor och förskolor, föreslår S, MP och V bland annat:

"att de enskilda och fristående verksamheterna ges möjlighet att frivilligt teckna samverkansavtal med staden"
Så storstilat! Föreningar och kooperativ skall alltså generöst erbjudas möjlighet att av egen fri vilja välja att samverka med kommunen. Den misstänksamme undrar ju vad som händer om de inte frivilligt väljer denna möjlighet. Kommer de att tvångsinförlivas i den offentliga verksamheten? Det är möjligt att jag tolkar lite illvilligt, men det är tonen av maktfullkomligt ovanifrånperspektiv som stör mig.

För vänsterpolitiker är staten, kommunen och politiken i centrum, och det civila samhället betraktas i bästa fall som ett komplement. För oss kristdemokrater är det tvärtom. Människors verklighet utspelar sig i det civila samhället. Politikens uppgift är att underlätta den verkligheten!