tisdag, april 20, 2010

Riv upp BUP:s sparbeting!

Det är med bestörtning jag noterar beskedet om de kraftiga nedskärningar som väntar inom Barn- och ungdomspsykiatrin vid Sahlgrenska. Hela 17 miljoner ska sparas in och delar av verksamheten ska tas över av Vårdcentralerna.

Sorgligt nog kommer enheten som jobbar med hela familjer att läggas ner och BUP:s öppettider kommer att minskas - och detta i en tid då den psykiska ohälsan bland unga ökar!!
Detta är ett typexempel på kortsiktiga och cyniska neddragningar som drabbar de som svaga och utsatta - barn som inte mår bra i själen.

Nu om någonsin kommer de satsningar på psykologisk kompetens jag länge efterlyst inom elevhälsovården bli oundgängliga. Dessvärre tycks socialdemokraterna inte dela denna uppfattning. I stället ser vi hur även denna stödresurs för Göteborgs barn "slimmas".

Vågar man hoppas på att regionpolitkerna river upp BUP:s sparbeting?