torsdag, april 29, 2010

Stöd till fängslade föräldrar

I förrgår var jag på studiebesök hos föreningen Bryggan. Bryggan är en ideell barnrättsorganisation för barn till fängslade föräldrar. Detta är en utsatt grupp på grund av risken för stigmatiserings- och stämplingseffekter samt att deras rätt till båda föräldrarna inte alltid beaktas enligt barnkonventionen.

Barn till fängslade föräldrar riskerar dessutom i högre grad än andra att senare i livet själva bli föremål för lagföring och fängelsestraff. Dessa familjer behöver därför extra stöd i sin föräldraroll. För dessa familjer är det en fördel med en ideell förening då de ofta har dåliga erfarenheter av myndigheter. En ideell förening blir därför mindre hotfull och därmed lättare för föräldern att ta hjälp ifrån.

Det kändes därför extra roligt att Social resursnämnd, på kristdemokratiskt initiativ, igår beslutade att stödja Bryggans föräldrastödjande arbete ekonomiskt. Bidraget syftar till att genom föräldrautbildning stödja föräldrarna till att ge stöd till barnen på ett ännu bättre sätt än tidigare.