måndag, april 26, 2010

Stor skillnad på skolhälsovården mellan stadsdelarna

Nu har 2009 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg kommit. Dessvärre är det stundtals en ganska dyster läsning ...

"Målet är fortfarande inte uppnått, det saknas mellan 5-10% skolsköterskeresurser på de kommunala skolorna. Det genomsnittliga elevantalet för skolläkarna ligger fortfarande ca 1,5-3 gånger över det politiskt tagna beslutet. Det är stor skillnad på skolhälsovårdsresurserna mellan stadsdelarna men också inom stadsdelarna både när det gäller skolläkare och skolsköterska."
(... )
"Fortfarande är det bara hälften av stadsdelarna som uppnår målet för samt ett lågt antal stadsdelar som uppnår målet skolläkarresurser enligt måldokumentet."
Dessutom är skillnaderna mellan stadsdelarna pinsam när det gäller i vilken utsträckning eleverna har tillgång till skolläkare. För hur skall man annars beskriva det faktum att det i Örgryte går 4937 elever per läkare, medan det i Kortedala går 18074 elever per läkare? Pinsamt var ordet!

Jag avser återkomma i ärendet ... i form av en interpellation!