måndag, april 12, 2010

Onödigt krångligt om koppeltvång

För en tid sedan tog jag initiativ till att införa ett allmänt koppeltvång för hundar i Göteborg. Jag lyckades få igenom att hundar skall vara kopplade i anslutning till de miljöer där barn vistas som till exempel förskolor, skolor, lekplatser. Hur det generella kravet på koppeltvång i Göteborg skulle utformas med tanke på behovet av rastplatser fick dock Park- och naturförvaltningen i uppgift att utreda.

Park- och naturförvaltningen har nu återrapporterat uppdraget på var och hur hundrastplatser kan etableras i Göteborg. De har dock i sina beräkningar utgått från att hundrastplatser måste utformas som inhägnade hundrastgårdar. Detta antagande visar sig resultera i stora merkostnader; 200.000 kronor per rastgård närmare bestämt!

Varför göra det så krångligt? Behovet av hundrastgårdar tillgodoses väl enklast genom att med skyltar och anslag upplysa hundägare såväl som allmänheten om att det på anvisade befintliga platser är tillåtet att ha sin hund okopplad. På detta sätt ges allmänheten en möjlighet att undvika lösspringande hundar, samtidigt som hänsyn tas till hundägarnas intressen. Viktigt att framhålla i sammanhanget är dock att hundägaren naturligtvis har ett strikt ansvar för hunden oavsett om den är kopplad eller ej.

Koppeltvång är det normala i de flesta andra storstäder, inklusive Stockholm. Det är nämligen inte rimligt att människor skall behöva vara rädda för att bli attackerade av ilskna hundar när de tar sig en promenad. Jag vill därför att ett generellt koppeltvång införs snarast i Göteborg!