onsdag, augusti 25, 2010

30 miljoner till Göteborgs elevhälsovård

Idag vaknade jag upp till glada nyheter! Alliansens nya satsning på elevhälsovården med sammanlagt 650 miljoner kronor gör det nämligen möjligt för skolorna att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och psykologer, samt erbjuda kompetensutveckling för dem som redan arbetar där. För Göteborgs del bör detta innebära cirka 30 miljoner för att förstärka elevhälsovården. Ett mycket välkommet tillskott!

En höjd ambitionsnivå för elevhälsan är en del för att skapa en skola som varje elev kan utvecklas i. Lika viktigt som att stärka skolans kunskapsuppdrag är det att se till skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö! Det är inte rimligt att en elev som mår dåligt idag måste vänta till onsdag nästa vecka för att få träffa skolsköterskan eller en månad för att få träffa kuratorn. Kristdemokraterna vill därför införa en elevhälsogaranti, som innebär att en elev under sin skoldag ska få hjälp och stöd av någon inom elevhälsan.

I media:
DN,