måndag, augusti 23, 2010

5,8 miljarder kronor till välfärdens kärna

Idag presenterade Alliansen en rejäl satsning på välfärdens kärna. Totalt innebär förslagen en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014.

Inom äldreomsorgen föreslås reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.

Jag är särskild glad över att psykiatrisatsningen nu permanentas. Detta innebär förbättrad tillgänglighet i barn- och ungdomspsykiatrin och vidareutbildad personal.
Gott jobbat!