måndag, augusti 30, 2010

Recept för bättre äldreomsorg

Tänk att kunna välja en hemtjänstleverantör där bara 3-4 personer kommer till ens eget hem. Eller att kunna välja hemtjänst på sitt eget språk, när man som äldre tappar en del av svenskan, vilket är vanligt bland äldre med utländsk bakgrund.
Tillsammans med folkhälsominister Maria Larsson och Rangwi Marcelind skrev jag i helgens GP om vägen till en värdig äldreomsorg i Göteborg.