måndag, augusti 16, 2010

Pengarna tillbaka!

Förra året interpellerade jag om det felaktiga i att några stadsdelar på eget initiativ valt att ta ut avgifter för förskoleklassverksamhet. Detta trots att Kommunfullmäktige inte gett sitt godkännande för dessa avgifter. Familjer i vissa stadsdelar har alltså fått betala pengar för service som i andra stadsdelar är gratis.

Jag menar att de drabbade familjerna ska ha pengarna tillbaka. Socialdemokraterna tycks dock vara av en annan uppfattning och nöjer sig med att påpeka att alla göteborgare skall behandlas lika - i framtiden (dock utan att kompensera de felaktigt debiterade familjerna). För mig är det självklart att de familjer som blivit felaktigt avgiftbelagda skall få sina pengar tillbaka. På onsdagens Kommunstyrelse kommer därför Alliansen att yrka på detta!