tisdag, september 01, 2009

Det kostar att inte samverka!

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Bortsett från det mänskliga lidandet så kostar en ung människa som hamnar i utanförskap samhället 10-15 miljoner kronor. Det visar en ny beräkning som gjorts på uppdrag av Skolverket.

Utsatta barn och ungdomar måste därför fångas upp tidigt och barnets behov ska stå i centrum. För att bättre kunna fånga upp barn som far illa krävs ökad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.
Den nationella satsningen på samverkan har i dagarna publicerat sin första sammanställning. Styrsö finns med som ett lyckat exempel på hur samverkan kan förbättras för barn med mycket skolk. Jag ser fram emot Skolverket slutredovisning av satsningen som kommer i december.