torsdag, september 10, 2009

Vi behöver mer civilkurage!

Kristdemokraterna har länge sett behovet av en lag som gör det olagligt att låta bli att ingripa om någon är i fara. Inte så att man riskerar sitt eget liv och hälsa men genom att påkalla uppmärksamhet, ringa efter polis eller något liknande. Det har i debatten kallats för en civilkuragelag. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att undersöka förutsättningarna för att göra detta möjligt. Det är ett steg framåt.

I svensk lagstiftning finns nämligen inte någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i en nödsituation eller i allvarlig fara för sin hälsa. Genom en sådan bestämmelse skulle samhället bekräfta den allmänna moraliska skyldighet, som de flesta nog anser att vi har, att hjälpa en medmänniska som befinner sig i fara.

Vi behöver fler som vågar ta ansvar och som vågar och vill säga ifrån. Vi behöver mer av civilkurage och integritet. Utgångspunkten är att den som behöver hjälp ska få hjälp och att det inte ska gå att delegera bort ansvaret att ingripa. En lag om civilkurage skulle uppmuntra till gemensamma tag. Alla skulle vara medvetna om att man har en skyldighet att ingripa. Kristdemokraterna vill medverka till ett samhälle med större ansvarstagande, mer solidaritet och medmänsklighet.

En civilkuragelag är ett steg för att uppnå detta och därmed göra Sverige till ett tryggare samhälle att leva i!