tisdag, september 22, 2009

Fortsatt samarbete kring ensamkommande flyktingbarn

Efter GR sociala styrgrupps senaste möte är kommunerna glädjande nog överens om att fortsätta sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Övervägande delen av kommunerna har valt att teckna nya avtal för 2009. Jag menar att det är av största vikt att samarbetet kring ensamkommande asylsökande barn och unga fortsätter, med bas i det goda arbete som hittills genomförts.

Kommunerna har sedan starten fördjupat och utvecklat nya kunskaper och erfarenheter genom det praktiska arbetet med de unga. Samarbetet har bl a sin utgångspunkt i att man tar ett solidariskt ansvar med Mölndals stad som fungerar som ankomstkommun.

Alla kommuner måste ta sitt ansvar och hjälpas åt för ta bistå denna utsatta grupp barn.