onsdag, september 09, 2009

Jag håller med Baude!

Den gamle göteborgskommunisten och f.d. partiordföranden för KPML(r), Frank Baude , har en debattartikel om SDN-systemet i dagens GT:
"Låt inte valda politiker smita undan sitt ansvar - skrota SDN! SDN är en
demokratisk chimär och en kostsam byråkratisk organisation."

Det känns lite kul att för första gången hålla med Frank Baude om någonting. För som jag tidigare påtalat är dessvärre SDN-systemet varken speciellt effektivt eller så värst demokratiskt.

Gott då att socialdemokraterna tagit till sig av kritiken och att en översyn av SDN-systemet är på gång, och att Göteborg i framtiden förhoppningsvis kan få en mer ändamålsenlig organisation.