måndag, september 07, 2009

En välkommen satsning på välfärd och sysselsättning

Idag annonserade regeringen ett mycket välkommet tillskott till kommunerna som gör det möjligt att förstärka välfärden och mildra effekterna av den ekonomiska krisen.

Statsbidraget innebär för Göteborgs del ett tillskott på ca 375 miljoner för välfärdsförstärkningar. Jag skulle så klart vilja se en kraftig ambitionshöjning vad gäller elevhälsovården och äldreomsorgen, men även insatser för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden bör enligt min mening prioriteras.