fredag, september 17, 2010

De rödgrönas splittring uppenbar


Idag ställde vi vänsterminoriteten mot väggen i Nordstan genom att konfrontera dem med ett antal frågor där väljarna ännu inte fått något svar. Om man studerar de rödgrönas respektive budgetar är nämligen splittringen total i många frågor.
Frågor i urval:
Kommer kommunalskatten att höjas?
Varför får inte äldre göteborgare själva bestämma vem som skall ge dem hemtjänst?
Vill ni sälja kommunala bolag?
Kommer ni att bygga fler bostäder i centrala Göteborg?
Vill ni att LOV, lagen om valfrihets system, ska införas?
Ska det införas 6 timmars arbetsdag i Göteborg?
Ska göteborgarna få välja förskola och skola?

Att Alliansen står enad har vi bland annat visat i vår gemensamma valplattform. Göteborg ska åter bli en stad där människor och företag får möjlighet att ta initiativ och förverkliga sina idéer. Då har Göteborg möjlighet att bli en av världens bästa städer. Socialdemokraterna har visat att de inte klarar av att ta det ansvaret. Nu är det Alliansens tur i Göteborg.