onsdag, september 08, 2010

Besök på Frivilligcentralen


Nyligen var jag och några allianskollegor på besök hos Caritas frivilligcentral i Angered. Alliansen var inbjundna för att berätta om vår politik, men också för att lyssna. Samtalet kom att handla om arbetsmarknadspolitik och frustrationen över att inte få arbete, då många av de närvarande var långtidsarbetsökande. Det blev många givande samtal som generarade nya perspektiv och berättelser. Frivilligcentralens verksamhet bygger på engagemang för medmänniskan genom volontära insatser. De gör ett stort och viktigt jobb som Göteborg inte kan ersätta geonom stadens egen verksamhet.