fredag, september 03, 2010

Muthärvan växer

Fler kommunala bolag dras nu in i muthärvan som plågat Göteborg den senaste tiden. Med anledning av detta tycks nu Socialdemokraterna öppna dörren för att rensa upp i stadens enorma bolagsbestånd. Jag välkomnar en sådan översyn då Kristdemokraterna länge verkat för att staden skall avyttra flera av alla de bolag man driver.

Dessvärre är det som så ofta först när skandaler som denna briserar som politiker tenderar att ropa efter mer moral och etik. Då är det så dags. Samtalet om värdegrundsfrågor är dock inget som kan hängas på i efterhand, utan måste som namnet antyder utgöra grunden för all verksamhet. Dessa samtal måste även tränga in i de kommunala bolagens slutna rum. Här finns det uppenbarligen en hel del att samtala om i Framtiden ...