onsdag, september 15, 2010

Korta köerna till förskolan!

I dag tar SvD upp Kristdemokraternas förslag om att införa en ny barnomsorgsgaranti. Vi tycker att det är viktigt att en förälder som är i behov av en barnomsorgsplats för sitt barn ska kunna få det så snart som möjligt. I vissa fall kan en alltför lång väntan innebära att föräldern annars måste tacka nej till ett arbetserbjudande. För en ensamstående förälder kan det helt enkelt vara avgörande för uppehället. Enligt skollagen ska kommuner erbjuda barnomsorgsplats ”utan oskäligt dröjsmål”, vilket tolkas som inom tre till fyra månader. 42 kommuner lever inte upp till detta och Göteborg är sämst av alla kommuner. Det finns alltså en barnomsorgsgaranti men det saknas någon sanktionsmöjlighet om den inte uppfylls. Vi föreslår därför att kommuner som inte erbjuder en barnomsorgsplats inom tre månader ska ersätta föräldrarna motsvarande 80 procent av kostnaden för en barnomsorgsplats. På så sätt kan man ordna omsorgen på annat sätt.

I socialdemokraternas Göteborg verkar det finnas två möjliga lägen när det gäller barnomsorgen – långa förskoleköer eller stora barngrupper. Med alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna. Det handlar om att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet.