onsdag, september 01, 2010

S-märkta sagor för barn över 18 år

När jag skulle natta mina barn när de var små använde jag mig av ett lite fult, men högst användbart knep. Att abrupt annonsera att det var ”läggdags” resulterade nämligen alltid i samma utdragna protester. Men genom att ge sken av att barnen själva kunde få välja hur det hela skulle gå till, gick nattningen nästan av sig själv.
- Vill du gå och lägga dig med stängd eller öppen dörr?, blev därför min återkommande fråga till barnen.

Att anförtro barnen full och verklig valfrihet i frågan, var de inte mogna för. Jag behövde därför kraftigt begränsa valmöjligheterna, då ju barn inte alltid förstår sitt eget bästa. Denna lite luriga pedagogik är i min mening okay att tillämpa på just barn. Tillämpad på vuxna människor skulle den ju uppfattas som gravt nedlåtande och förödmjukande, för att inte säga odemokratisk. Eller?

Men, är det inte just denna nedlåtande attityd som utgör vänsterns och socialdemokraternas hållning inom äldreomsorgen? I dagarna annonserade högste politiske ansvarige för äldrefrågor i Göteborg att man nu vill ge göteborgarna möjligheten att själva få bestämma vad man vill få hjälp med av hemtjänsten. Göteborgsmodellen kallas projektet.

- För oss är det viktigt att äldre själva får bestämma över vilket stöd de vill ha, säger det socialdemokratiska kommunalrådet, och tilllägger: "Detta är vad vi kallar valfrihet!".

Att äldre själva skulle få bestämma vem de vill anlita för att utföra hemtjänst i sina egna hem är dock otänkbart. Någon måtta får det vara på den socialdemokratiska valfriheten. Välj själv, så länger du väljer kommunens eget alternativ, är devisen. Andra utförare än kommunen betraktas nämligen med stor misstänksamhet.

Göteborgarna är inte riktigt mogna för att politikerna skall överlåta så svåra val på dem, tycks socialdemokraterna och vänstern resonera. Alltmedan göteborgarna förväntas vara tacksamma för att de snälla politikerna låtit dem få välja själva om hemtjänstpersonalen skall städa deras hem, eller ta med dem ut på en promenad.

Att lägga sig med stängd eller öppen dörr, det är frågan för de äldre i Göteborg.