onsdag, september 08, 2010

Ny skolpolitik för Göteborg

Andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg har minskat från 74,9 procent 2006 till 73,9 procent 2009, enligt Skolverkets siffror. Göteborgs stad ligger resultaten under riksgenomsnittet. Denna utvecklingen är väldigt oroande och måste brytas. Samtidigt är trenden positiv i jämförbara städer som Malmö och Stockholm samt i kranskommunerna. En bidragande orsak till utvecklingen i Göteborg är den skolpolitik som förts i 16 år socialdemokraterna.
Idag skriver jag tillsammans med några allianskollegor på GP Debatt om hur vi vill utveckla skolan i Göteborg.