tisdag, september 07, 2010

Övervakning istället för omsorg?

Jag läser och hör att hemtjänsten i Backa i Göteborg har monterat upp övervakningskameror hemma hos några av sina brukare.
– Det ger en ökad trygghet till omsorgstagarna, säger enhetschefen för hemtjänsten Annika Ljung till Sveriges Radio Göteborg.
Man tar sig för pannan. Jovisst, jag inser de ekonomiska vinsterna som stadsdelen kan göra, mänsklig omsorg är ju så mycket dyrare än maskinell. Istället för att göra sena hembesök kan personalen nu övervaka de gamla genom en övervakningskamera.

Här går dock en anständighetens gräns för mig. Kameraövervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och omsorg.