måndag, september 06, 2010

Utdömd skolhälsa


Idag kommenterar Metro en rapport om hur illa det är ställt med skolhälsovården i Göteborg. Värst är det i Kortedala där det går en läkare per 18 000 elever, trots att riktlinjerna säger 5000. Från Socialdemokratiskt håll har det varit knäpptyst om rapporten. Ibland befarar jag att de istället för att åtgärda problemet kommer att ta bort riktlinjerna.
Mitt budskap är dock tydligt: Se till att det finns elevhälsovårdande personal som kan identifiera och ta hand om de medicinska och psykosociala problem som eleverna har. Först då kan vi få en verkligt bra skola med en god lärandemiljö.